เกี่ยวกับเรา

                                                                         

               

บริษัท บางกอกเพาเวอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นบริษัทขายส่งสินค้ามากมายหลายประเภท

เช่น อปุกรณ์เครื่องครัว ของเล่น ของใช้ในบ้าน ไอที เป็นต้น

บริษัทฯ ยังรับหาและจัดซื้อสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทบางกอกเพาเวอร์ ยังผลิตสินค้าพรีเมี่ยมตามรูปแบบและความต้องการของลูกค้า

โดยสามารถพิมพ์โลโก้บริษัทหรือข้อความต่างๆ ลงบนสินค้าพรีเมี่ยมได้

เพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนของลูกค้า และเพื่อส่งเสริมการขายได้ดียิ่งขึ้น

 

 

Visitors: 19,205